skip to Main Content

Disclaimer

Nobleman, Kamer van Koophandel nr: 69513961, hierna te noemen Nobleman, verleent u hierbij toegang tot www.noblemanboxsprings.nl waarop teksten, afbeeldingen en andere materialen worden getoond die door Nobleman en derden zijn aangeleverd. Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt de gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Nobleman niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Nobleman kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan deze website.

De website is eigendom van Nobleman. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, logo’s, foto’s, films en beelden, behoren toe aan Nobleman.

De getoonde afbeeldingen mogen op geen enkele wijze worden gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nobleman behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Nobleman draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze website, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Nobleman aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Nobleman behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Nobleman.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Nobleman.

Aan de op de website genoemde prijzen kunnen geen rechten ontleend worden. Deze prijzen gelden als indicatie. Voor een exacte prijs kan een offerte aangevraagd worden.

Nobleman Boxsprings - ServiceNobleman Boxsprings - Service
Nobleman Boxsprings - Contact & RouteNobleman Boxsprings - Contact & Route
Nobleman Boxsprings - ServiceNobleman Boxsprings - Service
Nobleman Boxsprings - Contact & RouteNobleman Boxsprings - Contact & Route
Back To Top